2 weeks by boat and bus through China

Shanghai - Hangzhou - Wuhan - Yichang - Chongqing - Kunming - Dali - Zhongdian - Hongkong

China - Yangze